News

Interoil / News

Share price: View latest

News

Interoil Exploration and Production ASA : Interoil selger sin virksomhet i Peru

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Oslo, 31. oktober 2014 - Interoil Exploration and Production ASA («Interoil» eller «Selskapet») har inngått betinget avtale om å overføre eierskapet til sin utforsknings- og produksjonsvirksomhet i Peru til United Oilfield Inc.; et selskapet som er registrert i Panama.

Interoil operer for tiden Block III og IV i Peru i henhold til en 12-måneders kontrakt som utløper i april 2015. Lisensmyndighetene i Peru har i en ny budrunde utlyst nye 30-års lisenser på disse blokkene. Som tidligere kommunisert, er ikke Interoil kvalifisert til å by på disse blokkene, og Interoil Peru har derfor ingen verdi for Interoil. Den nye eieren av Interoil Peru forventer å være kvalifisert og vil delta i den kommende lisensrunden.

"Med denne transaksjonen vil det være mulig for oss å avslutte vår virksomhet i Peru på ryddig vis, samtidig som sjansene øker for at de som nå er våre ansatte i landet vil kunne fortsette å ha arbeid på Blokk III og IV", sier Thomas Fjell, adm. direktør i Interoil.

Det er ikke ventet at avtalen vil ha noen kontanteffekt eller vesentlig betydning for Interoils finansielle stilling. Avtalen forutsetter godkjennelse av Interoils obligasjonseiere, og ambisjonen er å kunne gjennomføre den innen utgangen av inneværende år.


Vennligst send eventuelle spørsmål til:

Epost: ir@interoil.no

www.interoil.no

 

***************************

Interoil Exploration and Production ASA er et lete- og produksjonsselskap basert i Norge, notert på Oslo Børs, og med virksomhet i Latin-Amerika. Selskapet er operatør for flere produksjons- og letelisenser i Peru og Colombia. Selskapet har ca 230 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

 

Interoil Main Office:
c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
Ruseløkkveien 14
NO-0251 Oslo, Norway

Phone: (+47) 67 51 86 50
Fax: (+47) 67 51 86 60
info@interoil.no

Design & production: Innoventi