News

Interoil / News

Share price: View latest

News

Interoil Exploration and Production ASA : Gjennomført transaksjon med United Oilfield Colombia Inc.

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Oslo, 19 November 2014 - Som annonsert 31. Oktober og 4. november 2014 har Interoil Exploration and Production ASA («Interoil» eller «Selskapet») inngått en avtale om å overføre eierskapet til sine peruanske eiendeler til United Oilfield Colombia Inc. («UOC») gjennom salg av Selskapets datterselskap Interoil Exploration and Production Latin America AS ("LATAM").

Transaksjonen ble gjennomført i dag og UOC er nå eier av aksjene i LATAM.

For spørsmål:

ir@interoil.no
www.interoil.no

***************************

Interoil Exploration and Production ASA er et lete- og produksjonsselskapbasert i Norge, notert på Oslo Børs, og med virksomhet i Latin-Amerika. Selskapet er operatør for flere produksjons- og letelisenser i Colombia. Selskapet har ca 95 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Interoil Main Office:
c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
Ruseløkkveien 14
NO-0251 Oslo, Norway

Phone: (+47) 67 51 86 50
Fax: (+47) 67 51 86 60
info@interoil.no

Design & production: Innoventi