News

Interoil / News

Share price: View latest

News

Interoil Exploration and Production ASA : Innkalling til obligasjonseiermøte

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Oslo, 15. desember 2014: For å gi Interoil Exploration and Production ASA («Interoil») mer tid til å utrede visse refinansieringsmuligheter, vil betaling av renter med forfall 14. desember 2014 utsettes til 16. mars 2015.

Som tidligere rapportert har Interoil arbeidet intenst de seneste månedene med tiltak som kan bidra til å avhjelpe selskapets finansielle utfordringer. Arbeidet pågår og inkluderer blant annet vurderinger av strategiske muligheter og diskusjoner med aktører som kan være interessert i selskapets enkelte eiendeler. I oktober fikk Arctic Securities AS oppdrag om å bistå i denne prosessen.

- Dialogen med sentrale interessenter fortsetter i en konstruktiv tone, og en rekke alternativer blir gjennomgått. Målet er å ivareta eller skape nye verdier for alle interessenter gjennom fortsatt drift, sier Thomas Fjell, administrerende direktør i Interoil.

Betingelsene relatert til den foreslåtte utsettelsen av betaling av renter, som i henhold til låneavtalen for obligasjonsavtalen skulle vært betalt 14. desember 2014 til 16. mars 2015, har vært diskutert med tillitsmann for obligasjonslånet, flere større obligasjonseiere og deres rådgivere. Et betydelig flertall av obligasjonseiere har bekreftet at de vil stemme for forslaget.

Diskusjoner med selskapets øvrige kreditorer og colombianske myndigheter fortsetter. Interoil har blitt innvilget en utsettelse på innfrielse av et lån på USD 3,6 millioner med forfall i desember, og en garanti på USD 2,5 millioner har blitt forlenget som forventet. Diskusjoner om mulige mer langsiktige refinansieringsløsninger og garantier pågår.

For ytterligere informasjon, vennligst se vedlagte invitasjon til obligasjonseiermøte eller ir@interoil.no

***************************

Interoil Exploration and Production ASA er et lete- og produksjonsselskap basert i Norge, notert på Oslo Børs, og med virksomhet i Latin-Amerika. Selskapet er operatør for flere produksjons- og letelisenser i Colombia. Selskapet har ca 95 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Files
Summons bondholder meeting

Interoil Main Office:
c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
Ruseløkkveien 14
NO-0251 Oslo, Norway

Phone: (+47) 67 51 86 50
Fax: (+47) 67 51 86 60
info@interoil.no

Design & production: Innoventi