News

Interoil / News

Share price: View latest

News

Interoil Exploration and Production ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Oslo, 29. desember 2014: Interoil Exploration and Production ASA («Interoil») innkaller til ekstraordinær generalforsamling 20. januar 2015. 

Det vises til børsmelding 23. desember 2014 der Interoil annonserte et forslag til omfattende restrukturering. Interoil innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling som vil bli avholdt 20. januar 2015 kl 13:00 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17. Som beskrevet i vedlagte innkalling, vil aksjonærene bli bedt om å godkjenne restruktureringen, herunder en rettet emisjon mot Andes Energia plc.

For ytterligere informasjon:
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Redegjørelse ved kapitalforhøyelse ved oppgjør i aksjeinnskudd ved motregning i ASA

Kontakt: ir@interoil.no
***************************
Interoil Exploration and Production ASA er et lete- og produksjonsselskap basert i Norge, notert på Oslo Børs, og med virksomhet i Latin-Amerika. Selskapet er operatør for flere produksjons- og letelisenser i Colombia. Selskapet har ca 95 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Files
Innkalling til ekstraordaer generalforsamling 29122014
Redegjoerelse ved kapitalforhoeyelse ved oppgjoer i aksjeinnskudd

Interoil Main Office:
c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
Ruseløkkveien 14
NO-0251 Oslo, Norway

Phone: (+47) 67 51 86 50
Fax: (+47) 67 51 86 60
info@interoil.no

Design & production: Innoventi