News

Interoil / News

Share price: View latest

News

Interoil Exploration and Production ASA : Innkalling til obligasjonseiermøte

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Oslo, 6. januar 2015: Interoil Exploration and Production ASA («Interoil») har innkalt til obligasjonseiermøte 20. januar 2015. 

Det vises til børsmelding 23. desember 2014 der Interoil annonserte et forslag til omfattende restrukturering, samt etterfølgende innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 29. desember.

Interoil har i dag innkalt til obligasjonseiermøte som skal avholdes 20. januar 2015 kl 0900. Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt senere samme dag. Innkallingen vil publiseres på stamdata.no. Obligasjonseierne vil bli bedt om å godkjenne restruktureringen, herunder konvertering av deler av obligasjonslånet, og at det resterende beløp konverteres til et nytt obligasjonslån med nye betingelser. De foreslåtte betingelsene inkluderer følgende:

  1. Det nye obligasjonslånet vil være utstedt i USD, og ikke i NOK.
  2. Total hovedstol for det nye obligasjonslånet vil bli USD 32 000 000, hvorav USD 30 000 000 vil utstedes til obligasjonseierne i det eksisterende obligasjonslånet fordelt basert på dagens eierforhold, og USD 2 000 000 utstedes til de tidligere aksjonærer i Proseis AG basert på deres eierandel i IOX' gjeld overfor Proseis AG.
  3. Hver obligasjon vil ha en pålydende verdi på USD 1.
  4. Oppgjør vil skje etter den ekstraordinære generalforsamlingen og obligasjonseiermøtet har godkjent transaksjonen.
  5. Rente: 6,00 % p.a. med halvårlig forfall. Utsteder har de to første årene etter utstedelse rett til å gjøre opp renter ved utstedelse av nye obligasjoner (betaling in kind), deretter skal renter betales kontant på ordinær måte.
  6. Fem års løpetid.
  7. Utsteder har i løpetiden rett til å innløse obligasjonene til 105 % av pålydende. Dersom obligasjonene innløses om følge av en såkalt change of control-hendelse skal også dette skje til 105 % av pålydende.
  8. Ingen begrensninger med hensyn til ny bankgjeld i Colombia, men begrensninger med hensyn til Interoil Colombia Exploration and Production Inc (BVI)s adgang til å gi finansiell støtte til andre enheter (med unntak for norske enheter).
  9. Diverse andre ikke-vesentlige endringer og «opprydning» knyttet til legaldefinisjoner og vilkår som ikke har vesentlig betydning for det nye obligasjonslånet. 

Kontakt: ir@interoil.no

***************************

Interoil Exploration and Production ASA er et lete- og produksjonsselskap basert i Norge, notert på Oslo Børs, og med virksomhet i Latin-Amerika. Selskapet er operatør for flere produksjons- og letelisenser i Colombia. Selskapet har ca 95 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Interoil Main Office:
c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
Ruseløkkveien 14
NO-0251 Oslo, Norway

Phone: (+47) 67 51 86 50
Fax: (+47) 67 51 86 60
info@interoil.no

Design & production: Innoventi