News

Interoil / News

Share price: View latest

News

Interoil Exploration and Production ASA : Brev til aksjonærene

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Oslo, 9 januar 2015: På vegne av styret i Interoil Exploration and Production ASA («Interoil») har styreleder sendt et brev til aksjonærene vedrørende forslaget til restrukturering av selskapet, herunder rettet emisjon mot Andes Energia plc. 

For mer informasjon, se vedlagte brev. Brevet er også sendt per post til Interoils norske aksjonærer. 

Kontakt: ir@interoil.no

***************************

Interoil Exploration and Production ASA er et lete- og produksjonsselskap basert i Norge, notert på Oslo Børs, og med virksomhet i Latin-Amerika. Selskapet er operatør for flere produksjons- og letelisenser i Colombia. Selskapet har ca 95 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Files
Engelsk oversettelse brev til IOX aksjonaerer
Brev til IOX aksjonaerer norsk

Interoil Main Office:
c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
Ruseløkkveien 14
NO-0251 Oslo, Norway

Phone: (+47) 67 51 86 50
Fax: (+47) 67 51 86 60
info@interoil.no

Design & production: Innoventi