News

Interoil / News

Share price: View latest

News

Flagging - fullmakter til ekstraordinær generalforsamling 20. januar 2015

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen i Interoil Exploration and Production ASA, som skal avholdes 20. januar 2015, har styreformann Leif Chr. Salomonsen mottatt fullmakter til å avgi stemme for 25 326 399 aksjer. 

Dette innebærer at Leif Chr. Salomonsen representerer totalt 25 326 399 aksjer som utgjør omtrent 10,05 prosent av stemmeberettigede aksjer i Interoil Exploration and Production ASA. Fullmaktene gjelder kun for den ekstraordinære generalforsamlingen i Interoil Exploration and Production ASA den 20. januar 2015. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Interoil Main Office:
c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
Ruseløkkveien 14
NO-0251 Oslo, Norway

Phone: (+47) 67 51 86 50
Fax: (+47) 67 51 86 60
info@interoil.no

Design & production: Innoventi