News

Interoil / News

Share price: View latest

News

Interoil Exploration and Production ASA: Registrering av kapitalforhøyelse

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Oslo, 21. Januar 2015: Det vises til børsmelding av 20. januar 2015 om godkjennelse av de rettede emisjonene mot henholdsvis Andes Energia plc og Nordic Trustee ASA i ekstraordinær generalforsamling. Kapitalforhøyelsen knyttet til de rettede emisjonene er nå registrert i Foretaksregisteret.

Den nye aksjekapitalen i Interoil Exploration and Production ASA er NOK 32 345 157,25 fordelt på 646 903 145 aksjer hver pålydende NOK 0,05.

De nye aksjene kan ikke handles på Oslo Børs før prospektet tilknyttet emisjonen er godkjent av Finanstilsynet. I tillegg kan aksjene tegnet av Nordic Trustee ASA ikke handles av obligasjonseierne før utløpet av akseptperioden for det pliktige tilbudet. 

Kontakt:

ir@interoil.no

***************************

Interoil Exploration and Production ASA er et lete- og produksjonsselskap basert i Norge, notert på Oslo Børs, og med virksomhet i Latin-Amerika. Selskapet er operatør for flere produksjons- og letelisenser i Colombia. Selskapet har ca 95 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
Files
Firmaattest IOX

Interoil Main Office:
c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
Ruseløkkveien 14
NO-0251 Oslo, Norway

Phone: (+47) 67 51 86 50
Fax: (+47) 67 51 86 60
info@interoil.no

Design & production: Innoventi