News

Interoil / News

Share price: View latest

News

Interoil Exploration and Production ASA : Oppdatering fra selskapet

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Oslo, 29 januar 2015: Interoil Exploration and Production ASAs colombianske datterselskap («Interoil») har utstedt den nødvendige garantien på USD 7,2 millioner til myndighetene i Colombia (Agencia Nacional de Hidrocarburos, heretter ANH) uten å måtte stille sikkerhet i kontanter. Interoil er nå i overenstemmelse med vilkårene i lisensen for LLA-47.

Som meldt 10. oktober 2014 har Interoil mottatt varsel om at ANH vurderer å terminere lisensen LLA-47 dersom Interoil ikke stiller bankgarantier for leteforpliktelsene på feltet.

Interoil har nå fått utstedt de påkrevde garantiene knyttet til LLA-47 uten å måtte stille sikkerhet i kontanter. Interoil er dermed i overenstemmelse med lisensvilkårene for LLA-47.

Ytterligere USD 10,5 millioner i garanti for LLA-47 er påkrevd innen slutten av april 2015. Interoil jobber med en rekke banker og forventer at denne garantien vil være på plass innen fristen.

Når det gjelder vilkårene for lisensen Cor-6, diskuterer Interoil fortsatt tekniske sider ved denne blokken med ANH, og det jobbes med å finne en løsning som er tilfredsstillende for begge parter. 

Kontakt: ir@interoil.no

***************************

Interoil Exploration and Production ASA er et lete- og produksjonsselskap basert i Norge, notert på Oslo Børs, og med virksomhet i Latin-Amerika. Selskapet er operatør for flere produksjons- og letelisenser i Colombia. Selskapet har ca 95 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Interoil Main Office:
c/o Advokatfirmaet Schjødt AS
Ruseløkkveien 14
NO-0251 Oslo, Norway

Phone: (+47) 67 51 86 50
Fax: (+47) 67 51 86 60
info@interoil.no

Design & production: Innoventi